Meistä

360° Action

Erimoverin toiminta sai alkunsa rakkaudesta liikuntaan, veteen ja ennakkoluulottomaan yrittäjyyteen. Halusimme tarjota uudenlaisia liikuntapalveluita kaikenikäisille, taitotasosta riippumatta. Lisäksi koimme että monipuolisen liikunnan kautta pystyisimme luomaan hyvinvointia ympärillemme. Ennakkoluuloton yrittäjyys on tarkoittanut mahdollisuutta tarjota liikunta-alan ammattilaisille uudenlaisia työskentelytapoja ja Erimoverin toiminta-ajatukseen sisältyykin vahvasti tavoite toimia tiennäyttäjänä liikunta- ja hyvinvointialan työnantajana.

 

Arvot

Erimoverin arvot kuvaavat niitä piirteitä, joiden ympärille toimintamme rakentuu. Nämä arvot määrittävät miten me teemme työtämme ja miten tämä työ näkyy tuloksissamme. Haluamme tarjota erinomaista laatua sekä tuloksellista toimintaa asiakkaillemme.

 

Luottamus

Joka päivä Erimoverin työntekijät ovat vastuussa tärkeistä kohtaamisista asiakkaiden, kuluttajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Ihmiskeskeisyys, avoimuus ja vastuun kantaminen ovat osa jokaisen työntekijämme piirteitä. Lupausten pitäminen tekee meistä luotettavan kumppanin.

 

Luovuus

Haastamme itseämme jatkuvasti kehittämällä uusia ja innovatiivisia tapoja palvella asiakkaitamme. Iloinen ja toisia tukeva työympäristö luo hedelmällisen ympäristön huipputiimillemme luoda uutta ja kehittää osaamistaan.

 

Tiimityöskentely

Arvostamme korkealle tietoa, taitoa, ideoita ja kykyjä, joita jokainen tiimimme jäsen tuo mukanaan. Tiimimme koostuu sitoutuneista ammattilaisista, jotka toimivat osana suurempaa kokonaisuutta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.